تعیین چگالی داده‌های پراکنده کروی جهت استفاده در یکنواخت‌سازی کاتالوگ ستاره

فرشاد سمیه ئی؛ امیر علی نیکخواه؛ جعفر روشنی یان

دوره 14، شماره 2 ، تیر 1400، ، صفحه 103-110

https://doi.org/10.22034/jsst.2021.1234

چکیده
  در این مقاله الگوریتم جدیدی جهت تعیین چگالی داده‌های پراکنده بر روی سطح کره ارائه و سپس از الگوریتم پیشنهادی به همراه روش خوشه‌بندی Geodesic Weighted K-Means و مثلث‌بندی دلونی جهت تولید کاتالوگ ستارگان یکنواخت استفاده شده است. مقایسه نتایج با نتایج حاصل از سایر مقالات مرتبط نشان داد که الگوریتم پیشنهادی منجر به کاهش قابل توجه در احتمال مشاهده ...  بیشتر

سیستم‌های مکان‌یابی جهانی و ناوبری
بهبود فرآیند توجیه اولیه غیر دقیق سامانه ناوبری اینرسی با روش پیش بینی و شناسایی فیلتر کالمن ماتریسی

رضا قصری زاده؛ امیر علی نیکخواه

دوره 13، شماره 4 ، دی 1399، ، صفحه 81-90

https://doi.org/10.30699/jsst.2021.1213

چکیده
  در این مقاله به ارائه ی راهکاری نوین برای حذف نویزها در فرآیند توجیه اولیه سامانه های ناوبری اینرسی پرداخته شده است. به دلیل وجود نوسانات شدید در محیط های شبه ایستا، فرآیند توجیه اولیه اغلب با خطای فراوانی همراه است .ابتدا با فرض وجود اغتشاشات برای بهبود و افزایش دقت اقدام به فیلترینگ شده است. در ادامه ضمن معرفی شاخصه های فیلتر دیجیتال ...  بیشتر

شبیه‌سازی تصاویر آسمان شب با مدل روزنه ایده‌آل برای حسگر ستاره

امیر علی نیکخواه؛ فرشاد سمیه‌یی؛ جعفر روشنی یان

دوره 11، شماره 3 ، آذر 1397، ، صفحه 21-32

چکیده
  در این مقاله با هدف استفاده در نرم‌افزارهای طراحی و بسترهای تست حسگر ستاره به شبیه‌سازی تصاویر آسمان شب و حسگر ستاره پرداخته شده است. برای این منظور ابتدا الگوریتمی جامع و دقیق به‌منظور شبیه‌سازی تصاویر آسمان شب بر اساس مدل روزنه ایده‌آل و استفاده از توابع توزیع نقطه‌ای و گاوس ارائه شده است. سپس به‌منظور ایجاد واقع‌گرایی بیشتر، ...  بیشتر

طراحی مسیر بهینه یک بلوک انتقال مداری جهت تزریق ماهواره به مدار زمین آهنگ با پیشرانش محدود

مجتبی علوی پور؛ امیر علی نیکخواه؛ جعفر روشنی یان

دوره 9، شماره 4 ، اسفند 1395، ، صفحه 13-25

چکیده
  در این تحقیق، مسئلة طراحی مسیر بهینة یک بلوک انتقال مداری جهت تزریق ماهواره به مدار زمین آهنگ در فضای سه‌بعدی مورد نظر می‌باشد. مسیر بهینه چند سوزشی  براساس تئوری اویلر-لاگرانژ با معیار حداقل مصرف سوخت به‌دست می‌آید. جهت تعیین زمان‌های روشن و خاموشی موتور، به جای استفاده از تابع سوییچ که سبب پیچیدگی محاسبات می‌شود، از یک روش ...  بیشتر

استخراج حالت‌های رؤیت‌ناپذیر در فرایند توجیه و کالیبراسیون سیستم‌های ناوبری اینرسی با صفحةپایدار

سید محسن صالحی‌امیری؛ امیرعلی نیکخواه؛ هادی نوبهاری

دوره 7، شماره 3 ، مهر 1393

چکیده
  در این مقاله، به کمک تخمین حالت درسیستم‌های استاتیکی و روش‌های بهینه‌سازی ابتکاری، حالت‌های مشاهده‌ناپذیر در فرایند کالیبراسیون و توجیه اولیة سیستم ناوبری اینرسی با صفحه پایدار استخراج شده است. حالت‌های مشاهده‌ناپذیر در فرایند توجیه شامل بایاس شتاب‌سنج‌های افقی و ژیروسکوپ آزیموت هستند، به‌منظور به‌کارگیری روش‌های تخمین ...  بیشتر

پایداری وضعیت و مانور نانو ماهواره واکنش سریع با عملگرهای ژیروسکوپی

امیرعلی نیکخواه؛ جواد طیبی؛ جعفر روشنی یان

دوره 7، شماره 2 ، تیر 1393

چکیده
  در این مقاله، شبیه‌سازی سیستم کنترل وضعیت یک نانو ماهواره مجهز به عملگرهای ژیروسکوپی تک‌قابی با به‌کارگیری راهبرد‌های کنترلی مختلف، ارائه شده است. سیستم کنترل وضعیت در حالت پایداری وضعیت از راهبرد‌های LQR و LQG و در حالت مانوری ماهواره از راهبرد کنترل فیدبک کواترنیون استفاده می‌کند. در حالت پایداری وضعیت با خطی‌سازی معادلات دینامیکی ...  بیشتر