نویسنده = محمد حسین شفیعی
تعداد مقالات: 3
1. طراحی قانون هدایت سه بعدی مقاوم در برابر مانورهای هدف با رویکرد پایدارسازی جزئی گسسته زمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 تیر 1398

محمد حسین شفیعی؛ نگین وزیرپور


3. رویکردی جدید در طراحی قانون هدایت مبتنی بر تئوری پایداری جزئی زمان محدود

دوره 8، شماره 1، بهار 1394

طاهره بینازاده؛ محمد حسین شفیعی؛ الهام بذرگرزاده