مقالة‌ تحقیقی‌ (پژوهشی‌) طراحی سامانه‌‌های فضایی: فضاپیماها، ماهواره‌ها، ایستگاه‌های فضایی وتجهیزات آنها
طراحی بهینه بدترین حالت سامانه پیشرانش هیدرازین‏ برای یک سامانه انتقال مداری تحت عدم قطعیت مبتنی بر حداکثر درست‏نمایی

علیرضا طلوعی؛ محمد فاتحی؛ بهروز کشته گر

دوره 14، شماره 3 ، مهر 1400، صفحه 1-14

https://doi.org/10.22034/jsst.2021.1202

چکیده
  در مسائل طراحی واقعی و صنعتی متغیرها همیشه به صورت معین نمیباشند زیرا عدم قطعیتها در بسیاری از بخشهای مختلف طراحی خودنمایی میکنند که میتوانند منجر به شکست و یا ناکارآمدی طراحی گردند. با پیشرفت فنّاوری در دهه های گذشته، روش های مختلفی برای مقابله با اثرات عدم قطعیت ورودی در مسائل بهینه سازی طراحی، ارائه شده است. یکی از این روشها روش ...  بیشتر

مقالة‌ تحقیقی‌ (پژوهشی‌) علوم و فناوری فضایی
مدل سازی تلاطم در فضاپیما با استفاده از مدل توپ پالسی متحرک

محمد نوابی؛ احمد ابراهیمی

دوره 14، شماره 3 ، مهر 1400، صفحه 15-22

https://doi.org/10.22034/jsst.2021.1298

چکیده
  تلاطم در مخازن فضاپیما در حین انجام مانور مداری اثرات نامطلوبی دارد. بنابراین با توجه اهمیت مانور مداری صحیح برای رسیدن به مدار هدف، باید قبل از انجام مانورهای مداری تلاطم مدل‌سازی و روشی مناسبی برای کنترل آن انتخاب شود. در این مقاله با استفاده از یک روش جدید به مدل‌سازی تلاطم در مخازن پرداخته و همچنین برای اولین بار کنترل وضعیت فضاپیما ...  بیشتر

مقالة‌ تحقیقی‌ (پژوهشی‌)
روشی جهت تعیین پارامتر بهینه‌ی فلیترهای نرم به‌منظور تلفیق تصاویر در فضای فرکانس

کبری یعقوبی ترکی؛ علیرضا صفدری نژاد؛ مرضیه جعفری

دوره 14، شماره 3 ، مهر 1400، صفحه 23-37

https://doi.org/10.22034/jsst.2020.1262

چکیده
  تلفیق تصویر راهکاری رایج به‌منظور ایجاد هم‌افزایی در محتوای تصاویر چندطیفی و پانکروماتیک محسوب می‌شود. تاکنون راهکارهای مختلفی به‌منظور انجام فرایند تلفیق توسعه یافته‌اند که به‌کارگیری فضای فرکانس یکی از این راهکارها بشمار می‌رود. تلفیق تصاویر در فضای فرکانس به کمک فیلترهای بالاگذر و پایین گذر انجام شده که تعیین ابعاد بهینه‌ی ...  بیشتر

مقالة‌ تحقیقی‌ (پژوهشی‌)
به‌کارگیری یک رویکرد جامع ترجیح محور نوین در طراحی مفهومی سامانه حامل فضایی

حجت طائی؛ محمود حقیقت اصفهانی؛ سجاد یادگاری دهکردی

دوره 14، شماره 3 ، مهر 1400، صفحه 39-50

https://doi.org/10.22034/jsst.2021.1251

چکیده
  در طراحی، ایجاد یک زبان مشترک میان موضوعات مختلف مهندسی، درنظر گرفتن ترجیحات ذهنی طراح/مشتری و بهره‌گیری کامل از مزایای روش‌های MDO؛ ازمهم‌ترین فاکتورهابرای دستیابی به نتایج منطقی می‌باشد.دراین مقاله،یک رویکرد جامع ترجیح‌محور طراحی ارائه می‌شودکه تلاش دارددرساختاری دومرحله‌ای و با بهره‌گیری از دوبهینه‌ساز تودرتو،شاخص‌های ...  بیشتر

مقالة‌ تحقیقی‌ (پژوهشی‌)
تحلیل دینامیکی و بررسی پایداری تیر انعطاف پذیر ترک دار متصل به پایه چرخان

میلاد عظیمی؛ صمد مرادی

دوره 14، شماره 3 ، مهر 1400، صفحه 51-63

https://doi.org/10.22034/jsst.2021.1296

چکیده
  در این مقاله رفتار ارتعاشات آزاد، اجباری و پایداری یک سازه انعطافپذیر بلند ترک دار با پایه دوار با استفاده از روش هوموتوپی پرتوربیشن بررسی شده است. ترک در مسئله حاضر با استفاده از المان فنر پیچشی بر روی سازه ای که از تئوری اویلر برنولی تبعیت میکند مدلسازی شده است. معادلات غیرخطی حرکت سیستم با لحاظ تغییرشکلهای خارج صفحه ای و نیروهای ...  بیشتر

مقالة‌ تحقیقی‌ (پژوهشی‌) طراحی سامانه‌‌های فضایی: فضاپیماها، ماهواره‌ها، ایستگاه‌های فضایی وتجهیزات آنها
بکارگیری الگوریتم qEKF در تخمین وضعیت ماهواره با استفاده از دو سنسور مغناطیس‌سنج و خورشیدی

عباس سعیدی؛ ناصر رهبر؛ محمدعلی علیرضاپوری

دوره 14، شماره 3 ، مهر 1400، صفحه 65-73

https://doi.org/10.22034/jsst.2021.1128

چکیده
  با توجه به پیشرفت روزافزون صنایع هوافضایی به خصوص صنعت ماهواره‌ای کشور در سال‌های اخیر توجه زیادی به مسئله تعیین وضعیت ماهواره صورت گرفته است. تعیین وضعیت ماهواره به روش‌های گوناگونی از قبیل: رادیویی، راداری، روش نوری، روش GPS، روش q، و روش فیلتر کالمن انجام می‌گیرد که هرکدام از این روش‌ها مزایا و معایبی دارند. با توجه به اختلالات ...  بیشتر

مقالة‌ تحقیقی‌ (پژوهشی‌) سیستم‌های مکان‌یابی جهانی و ناوبری
تخمین خطای موقعیت سیستم ناوبری اینرسی از طریق تلفیق با سامانه تصویری

محسن شامیرزایی؛ مهران میرشمس

دوره 14، شماره 3 ، مهر 1400، صفحه 75-90

https://doi.org/10.22034/jsst.2020.1270

چکیده
  مسئله اصلی مورد مطالعه در این مقاله، تخمین خطای موقعیت سیستم ناوبری اینرسی از طریق تلفیق با داده‌های سامانه‌ی بینایی است. بستر مورد مطالعه، یک فضاپیمای بازگشتی است که باید موقعیت خود را نسبت به یک نقطه فرود از پیش تعیین شده، بطور دقیق اندازه‌گیری کند. فرض شده است که فضاپیما از یک سیستم ناوبری ماهواره‌ای کمکی بهره می‌گیرد. بنابراین ...  بیشتر

مقالة‌ تحقیقی‌ (پژوهشی‌)
تصویر‌برداری از هدف زمینی در حال حرکت توسط رادار دهانه مصنوعی مبتنی بر نمایش تنک

سیده اندیشه معزی؛ محمدعلی مسندی شیرازی

دوره 14، شماره 3 ، مهر 1400، صفحه 91-100

https://doi.org/10.22034/jsst.2021.1272

چکیده
  امروزه علاقه روز‌‌افزونی مبنی بر استفاده از رادار دهانه مصنوعی(SAR) در کاربرد آشکارسازی اهداف متحرک زمینی (GMTI ) و تصویر‌برداری از اهداف متحرک زمینی ( (GMTIm برای هر دو کاربرد نظامی و غیر نظامی وجود دارد.از آنجا که SAR برای تصویربرداری از صحنه ثابت طراحی شده است، تصویر SAR از هدف در حال حرکت مات و جابه‌جا می‌شود. از این‌رو برای به دست آوردن ...  بیشتر

مقالة‌ تحقیقی‌ (پژوهشی‌) سنجش از دور
تعیین موقعیت نقطه ای استاندارد (SPP) کینماتیکی در شرایط طوفان ژئو مغناطیسی شدید با استفاده از فیلتر کالمن و مشاهدات کد C/A

فریدون نوبخت ارسی؛ عبدالرضا صفری؛ امیر خدابنده

دوره 14، شماره 3 ، مهر 1400، صفحه 101-108

https://doi.org/10.22034/jsst.2020.1280

چکیده
  در این مقاله، تعیین موقعیت نقطه‌ای استاندارد (SPP) با یک گیرنده تک فرکانسه-کد مبنا (C/A) مورد بحث و بررسی قرار گرفته و کارایی آن به وسیله سنجه‌های مختلف نشان داده شده است. استفاده از یک گیرنده تک فرکانسه GPS برای بدست آوردن موقعیت‌های دقیق با یک چالش اصلی به خاطر بایاس‌های محیطی (بخصوص تاثیرات یونسفری) مواجه است که باید مورد بررسی قرار ...  بیشتر