مقالة‌ تحقیقی‌ (پژوهشی‌)
پیش‌بینی موقعیت مداری ماهواره با استفاده از داده‌های مشاهداتی و شبکة عصبی

فرشاد شاملو؛ ابوالقاسم نقاش

دوره 10، شماره 2 ، شهریور 1396، صفحه 1-8

چکیده
    در این مقاله هدف ارائة دیدگاه متفاوتی در مبحث پیش‌بینی موقعیت مداری ماهواره است. دیدگاه روش‌های فعلی دیدگاه جزئی‌نگر است که عوامل مؤثر را به‌صورت مجزا به محاسبات اعمال می‌کند. این روش‌ها مبتنی‌بر معادلة حرکت کپلری و مهم‌ترین اغتشاشات وارد به ماهواره می‌باشند. دیدگاه پیشنهادی این مقاله دیدگاه کلی‌نگر است که دیدگاه متفاوت ...  بیشتر

مقالة‌ تحقیقی‌ (پژوهشی‌)
شبیه‌سازی عددی تلاطم غیر‌خطی درون یک مخزن تحت اثر شتاب‌های انتقالی و زاویه‌ای

سهند مجیدی؛ مصطفی اسماعیلی

دوره 10، شماره 2 ، شهریور 1396، صفحه 9-21

چکیده
  در مقالة حاضر،  پدیدة تلاطم سیال در یک مخزن نیمه‌پر تحت اثر شتاب‌های جانبی (سرج) و زاویه‌ای (پیچ) به‌صورت عددی مورد بررسی قرار گرفته است. یک الگوریتم عددی براساس تکنیک کسر حجمی استفاده شده تا رفتار غیر‌خطی تلاطم سیال و درنتیجه تعقیب سطح آزاد سیال و نحوة اثر شتاب‌های جانبی و زاویه‌ای بر روی آن شبیه‌سازی شود. به منظور بهبود کیفیت ...  بیشتر

مقالة‌ تحقیقی‌ (پژوهشی‌)
تحلیل دوبعدی سیستم کنترل بردار تراست توسط نازل دارای دو گلوگاه طراحی شده بر مبنای آنالوژی هندسی

حسین مهدوی مقدم؛ محمد هادی حامدی

دوره 10، شماره 2 ، شهریور 1396، صفحه 23-32

چکیده
  استفاده از نازل‌های دارای دو گلوگاه و تزریق جریان ثانویه از بالادست گلوگاه، روشی نوین برای کنترل بردار تراست است. به‌طوری‌که، این روش بدون تأثیر منفی در عملکرد نازل، از بازدهی بالایی برخوردار است. هدف این تحقیق، طراحی سیستم کنترل بردار تراست با استفاده از این روش برای میکرو‌توربین «تیتان» است. با توجه به کاربرد وسیع این موتور ...  بیشتر

مقالة‌ مروری‌
مروری بر انواع روش‌های ناوبری تصویری برای کاربردهای ناوبری در پرنده‌های بدون سرنشین

مسعود ابراهیمی کچویی؛ محمدولی ارباب میر؛ محمد نوروز

دوره 10، شماره 2 ، شهریور 1396، صفحه 33-52

چکیده
  خطای سیستم ناوبری اینرسی به علت خطاهای حسگرهای آن، با افزایش زمان، زیاد می‌شود. معمولاً برای جلوگیری از رشد خطای سیستم ناوبری، این سیستم را با حسگر یا سامانه‌های کمکی تلفیق می‌کنند؛ که مهم‌ترین سامانة کمکی، سامانه ماهواره‌ای ناوبری جهانی است. به دلیل امکان قطع سامانه ماهواره‌ای ناوبری جهانی یا معتبر نبودن اطلاعات آن، از حسگرهای ...  بیشتر

طراحی سامانة پیشرانش تک‌مؤلفه‌ای به کمک روش بهینه‌سازی طراحی چندموضوعی و روش طراحی ترتیبی و مقایسة نتایج

حجت طائی؛ منصور حضوری؛ امیرحسین آدمی

دوره 10، شماره 2 ، شهریور 1396، صفحه 53-63

چکیده
  سامانة پیشرانش هیدرازینی از پرکاربردترین سامانه­های پیشرانش تک‌مؤلفه­ای است. این سامانه هزینة پایین و جرم کمی دارد و به دلیل ضربة مخصوص بالا و واکنش­پذیری سریعی که از خود نشان می­دهد در کنترل ماهواره­ها و ماهواره­برها استفاده ­می­شود. در پژوهش حاضر به طراحی بهینة یک سامانة پیشرانش تک‌مؤلفه‌ای هیدرازینی با اهداف به ...  بیشتر

مقالة‌ تحقیقی‌ (پژوهشی‌)
بررسی پارامترهای تأثیرگذار حل عددی در محاسبه ضریب میرایی چرخش

محمد مومیوند؛ حسن محمدخانی؛ جواد حیدری؛ سیدمحمدحسین واعظی

دوره 10، شماره 2 ، شهریور 1396، صفحه 65-72

چکیده
  به‌دست آوردن ضرایب آیرودینامیکی و مشتقات کنترل و پایداری نقش مهمی را در طراحی وسایل پرنده ایفا می‌نماید. بیشترین کاربرد این ضرایب در شبیه‌سازی مسیر پروازی و تعیین تغییرات سرعت دورانی راکت و طراحی سیستم هدایت و کنترل پرنده‌های هدایت‌شونده می‌باشد. در این مقاله، به نحوة محاسبة ضریب دمپینگ چرخش مدل استاندارد بِیسیک فینِر در ماخ‌ها ...  بیشتر