حقوق فضایی
استفاده نظامی و مسابقه تسلیحاتی در فضا از منظر حقوق بین الملل

نگار مفخم ناصراسلامی؛ احمد مومنی راد؛ سید احمد طباطبایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اسفند 1400

http://dx.doi.org/10.22034/jsst.2022.306318.1368

چکیده
  امروزه یکی از دغدغه های اصلی کمیته استفاده صلح آمیز از فضای ماورای جو (کوپوس) و زیرکمیته های آن، مساله نظامی گری در حقوق فضا است. کشورهای برتر فضایی همچون ایالات متحده آمریکا، روسیه و چین به دلیل بهره گیری از ادوات نظامی پیشرفته فضایی بر این نگرانی افزوده اند. بنابراین جامعه جهانی باید برای حل این معضل به دنبال راهکارهای مطلوب و عملی ...  بیشتر

حقوق فضایی
رویکرد چارچوب کنونی حقوق فضا به فعالیتهای فضاییِ تجاری: تجویزی یا تحدیدی

سیدهادی محمودی؛ روح اله رهامی؛ حمید حیدری

دوره 13، شماره 1 ، فروردین 1399، ، صفحه 25-38

http://dx.doi.org/10.30699/jsst.2020.1166

چکیده
  با درج مقرراتی در اسناد حقوق فضا، دریچه‌ای برای فعالیت‌های فضاییِ تجاری مفتوح گردید. از عصر معاهدات فضا، همواره استفاده‌های تجاری از فضا بواسطه تزاید بازیگران و توسعه‌ی فناوری‌های نوینِ فضاپایه سرعت بیشتری گرفته‌اند. هر چند چارچوب کنونی در همگامی با مسائل حقوقی ناشی از این فرایند سریع و مستمر تکافو نمی‌کند، لکن مقررات همین اسناد ...  بیشتر

حقوق فضایی
سنجش هنجارهای حقوق بین‌الملل فضایی در اجرای صلاحیت کیفری

پیمان نمامیان؛ سبحان طیبی؛ سجاد طیبی

دوره 12، شماره 1 ، فروردین 1398، ، صفحه 1-12

http://dx.doi.org/10.30699/jsst.2019.1112

چکیده
  با آغاز فعالیت‌های انسان در فضا، مسائلی هم‌چون حاکمیت، صلاحیت و بسیاری مسائل حقوقی دیگر، تحت بررسی از سوی حقوق‌دانان قرار گرفت. در حقیقت، از یک سو باید پذیرفت پیشرفت فناوری نمی‌ تواند با وجود خلأهای حقوقی صورت پذیرد و از سوی دیگر حقوق همواره به سهولت متحول شده و در معرض توسعه قرار می‌گیرد. در این راستا گسترش حقوق بین‌الملل در خصوص ...  بیشتر